Programska oprema za vaše komunalno podjetje

V podjetju RING, d.o.o., Logatec razvijamo programsko opremo za srednja in večja podjetja iz področja komunalnih dejavnosti, založništva in trgovine.

Naša programska oprema, združena v izdelku z imenom KISSQL – komunalni informacijski sistem, je rezultat vsakodnevne uporabe slovenskih komunalnih podjetij od malih do tistih z največjim številom odjemnih mest oziroma porabnikov njihovih storitev.

Prednosti RING programske opreme

Modularna programska oprema RING

PRILAGOJENE REŠITVE ZA PODJETJA

Rešitev za podjetja RING

MODULARNA PROGRAMSKA OPREMA

Hitra realizacija dodatnih zahtev RING

HITRA REALIZACIJA DODATNIH ZAHTEV

Povezljivost z GIS RING

POVEZLJIVOST Z GIS (GEODETSKI INŠTITUT SLO.)

Zadnja obvestila