Vizija

Prilagojene rešitve glede na velikost podjetja

Dolgoročno sodelovanje z naročniki in celovite rešitve sta naši temeljni poslovni usmeritvi. Samo v primeru takega sodelovanja lahko naročnikom zagotovimo, da bo njihov poslovni informacijski sistem podjetja v koraku s časom tako s tehnološkega kot organizacijskega vidika, ter da bo usklajen z vsemi zakonskimi spremembami.

#Ring     #informacijski sistem     #Celostne rešitve     #svetovanje   #Korak s časom   #Zakoni
Ime podjetja RING d.o.o., računalniški inženiring, Logatec
Naslov IOC Zapolje III/5, 1370 Logatec, Slovenija
Matično podjetje Bass d.o.o., Celje
Direktor: Aleksander Bastl
Davčna številka: SI31491090
Matična številka: 5393817
Registrirano dne: 15.05.1990
Št. vložka: 1/07828/00
Šifra dejavnosti: 72.200
Osnovni kapital: 14.605,00 €
Telefon: +386 (0)1 759 02 80
Faks: +386 (0)1 759 02 81
E-mail: prodaja@ring.si
E-mail tajništvo: tajnistvo@ring.si
E-mail računovodstvo: racunovodstvo@ring.si
  • Modularnost omogoča zamenjavo posameznih delov programske opreme;
  • prilagojene rešitve glede na velikost podjetja;
  • hitra realizacija dodatnih zahtev naročnikov;
  • cenejša nabava in vzdrževanje programske opreme;
  • uporaba sodobne informacijske tehnologije;
  • različne baze podatkov in različni operacijski sistemi;
  • uporaba standardiziranih podatkovnih baz upravnih enot in Geodetske uprave;
  • sodobni načini izpisovanja in arhiviranja dokumentov pri paketnem fakturiranju;
  • povezljivost z GIS – geografskim informacijskim sistemom.

Naše podjetje na podlagi skoraj trideset letnih izkušenj opravlja vse storitve, ki so potrebne za uspešno implementacijo novega poslovnega informacijskega sistema pri naših naročnikih. Za uspešno izvedbo projektov nudimo celovito ponudbo od posnetka stanja, oblikovanja koncepta informacijske podpore posameznim poslovnim procesom v sodelovanju z naročnikom, organizacijskega svetovanja, izobraževanja uporabnikov do uvajanja rešitev v poslovno okolje.

Tudi v prihodnje bomo zagotavljali nenehen razvoj in posodabljanje naše programske opreme skupaj z našimi sodelavci in seveda v sodelovanju z našimi zadovoljnimi naročniki.