Namen

Priprava masovnih obračunov za komunalna podjetja

Programska rešitev KISSQL je posebej namenjena masovnim obračunom storitev za najrazličnejša poslovna okolja – za podjetja z velikim številom odjemalcev in tudi proračunske ustanove. Omogoča pregledno in izčrpno evidenco vseh uporabnikov vaših storitev kot tudi pripravo podatkov o storitvah za masovne obračune.

#komunalni obračun     #pitna voda    #zbiranje in odvoz odpadkov    #plin    #ogrevanje    #odvajanje in čiščenje odplak    #pogrebna dejavnost    #komunalne storitve     #masovni obračun
Kataster odjemnih mest
Kataster odjemnih mest

Enoten kataster odjemnih mest

 • Seznam in izpis vseh  odjemnih mest na zahtevo glede na regijo, vrsto obračuna, status…
 • pregledno ločuje odjemna mesta, uporabnike, naslovnike in plačnike;
 • poleg naslova in hišne številke ter kraja v programu določimo tudi številko stanovanja, nadstropje, občino, rajon, mesto, krajevno skupnost, komercialista, status obračuna;
 • vodenje evidence in ločevanje med aktivnimi in neaktivnimi odjemnimi mesti, opremljenimi z datumom aktivacije in deaktivacije;
 • avtomatsko evidentiranje posegov (sprememb) v odjemno mesto in njihov pregled;
 • možnost samostojnega dodajanja in določanja različnih lastnosti odjemnega mesta.
Obdelava in obračun storitev
Obdelava in obračun storitev

Obdelava in obračun storitev

 • Zaračunavanje poljubnih storitev velikemu številu odjemalcev na  uporabniku prilagojen način;
 • priprava podatkov za izdajo računov glede na različne omejitve in lastnosti odjemnega mesta;
 • transparentno obračunavanje mesečnih naročnin ali enkratnih zneskov;
 • samostojna in enostavna nastavitev sprememb tudi za vnaprej;
 • možnost izločanja obračunskih mesecev;
 • plačila preko direktnih bremenitev;
 • uvoz sprememb podatkov o direktnih bremenitvah.
Seznam Plačnikov
Seznam Plačnikov

Seznam plačnikov

 • Ogled in prikaz vseh plačnikov na specifičnem odjemnem mestu z več plačniki.