Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

S 25. 3. 2019 so se na eIzvršbah začele uporabljati spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine prinaša spremembo na oznaki zahtevka. Upniki morajo poleg oznake verodostojne listine (npr. račun št. 1) sedaj opredeliti tudi temelj zahtevka (npr. pogodba o dobavi zemeljskega plina št. 1).

Shema za vlaganje predlogov se v tem delu ni spremenila, kar pomeni, da mora upnik opredelitev temelja zahtevka (in še vedno tudi oznako) vpisati v obstoječe polje “oznaka” za vsako verodostojno listino posebej. Obvestilo o spremembi najdete na portalu e-Sodstvo.

Oddaja izvršbe po novem

Kot trenutna rešitev za pravilno oddajo izvršbe se temelj zahtevka vnaša v polje Oznaka, poleg številke računa. Tako kot je prikazano na sliki spodaj (kliknite na sliko za povečavo):

Pripravili bomo avtomatski prenos temelja zahtevka na izvršbo. Ko bo pripravljen, Vas bomo obvestili.